• Pratite nas
Republički fond za zdravstveno osiguranje
Jovana Marinovića 2, Beograd
No votes yet

Republički fond za zdravstveno osiguranje

O nama: 

Republički fond za zdravstveno osiguranje je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje čija je osnovna delatnost da osiguranim licima obezbedi ostvarivanje prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz zaključenje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Prava, obaveze i odgovornost Republičkog fonda utvrđene su Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Republičkim fondom upravljaju osiguranici, koji su ravnopravno zastupljeni u Upravnom odboru Republičkog fonda srazmerno vrsti i broju osiguranika utvrđenih ovim zakonom. Obezbeđivanje i sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja obavlja se u Direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Beogradu, Pokrajinskom fondu i filijalama Republičkog fonda. Republički fond vrši javna ovlašćenja u obezbeđivanju i sprovođenju zdravstvenog osiguranja, kao i u rešavanju o pravima i obavezama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Telefoni: 

011 2053 830
011 2645 042
011 2688 420
public@rfzo.rs

Podeli: