• Pratite nas
Poreska uprava Beograd
Save Maškovića 3-5, Beograd
No votes yet

Poreska uprava Beograd

O nama: 

Centrala i regionalno odeljenje Beograd

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede obavlja sledeće poslove: vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika, vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja, vrši poresku kontrolu i utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom, vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja, otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere, pokreće i vodi prvostepeni poreski prekršajni postupak i izriče kazne za poreske prekršaje, stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Telefoni: 
Centrala 0700 700 007
Regionalno odeljenje, 27. Marta 28-32 011 3341 441
Poreska uprava Zvezdara 011 2422 440
Poreska uprava Čukarica 011 3549 518
Poreska uprava Novi Beograd 1 011 2205 101
Poreska uprava Novi Beograd 2 011 2133 720
Poreska uprava Palilula 011 2057 700
Poreska uprava Rakovica 011 3051 775
Poreska uprava Savski Venac 011 2620 335
Poreska uprava Stari Grad 011 2057 906
Poreska uprava Voždovac 011 2883 957
Poreska uprava Vračar 011 3084 300
Poreska uprava Zemun 011 2618 358
Poreska uprava Barajevo 011 8300 434
Poreska uprava Grocka 011 8502 058
Poreska uprava Mladenovac 011 8237 404
Poreska uprava Obrenovac 011 8723 135
Poreska uprava Sopot 011 8251 183
Poreska uprava Lazarevac 011 8120 687
Prijave za poreska krivična dela 011 3950 514

 

Podeli: