• Pratite nas
Osnovna i srednja škola 9. Maj
Narodne Omladine 16, Zrenjanin
Average: 3 (1 vote)

Osnovna i srednja škola 9. Maj

O nama: 

Specijalna škola za učenike sa smetnjama u razvoju

Osnovna i srednja škola 9. Maj Zrenjanin

Osnovna i srednja škola 9.maj osnovana je 1966. godine i nalazi se u samom centru Zrenjanina. Po svom osnivanju, smeštena je u zgradi koja je sazidana još davne 1903. godine i predstavlja spomenik kulture, pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Zgrada je prvobitno imala namenu "internata željezničke srednjoškolske omladine", polovinom prošlog veka u zgradi je bio smešten "Dom za mušku i žensku omladinu", da bi 1960.godine bila osnovana Osnovna škola "2.oktobar" u čijem sastavu se, nalazilo odeljenje za decu ometenu u psihofizičkom razvoju. Usled većih potreba za obrazovanjem i zbrinjavanjem ovakve dece, osnovna škola koja se nadalje bavi samo vaspitanjem i obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. Pri školi se nalazio i internat, da bi 1977. godine bio izmešten u zasebnu zgradu.

U školskoj zgradi, u čijem sklopu se nalaze i dve pomoćne zgrade, postoje relativno adekvatne prostorije za rad, s obzirom da zgrada u kojoj je škola nije građena za potrebe škole (učionice, kabineti, radionice za stručno osposobljavanje, biblioteka sa medijatekom, igraonica, prostorije za stručnu službu i administrativno osoblje, ambulanta, kuhinja, trpezarija, itd.)
Škola se od osnivanja bavila osnovnoškolskim obrazovanjem, koje se danas odvija prema Planu i programu za lako mentalno zaostalu decu iz 1995. godine. Nastava se realizuje u dve smene, usled manjka broja učionica. Za učenike nižih razreda osnovne škole obezbeđen je i produženi boravak. Takođe, pri matičnoj školi postoje i rade 6 dislociranih odeljenja u pet naseljenih mesta zrenjaninske opštine. Na taj način, škola se trudi da obuhvati osnovnoškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji cele opštine. 
Teorijska nastava za sve obrazovne profile se izvodi u školi i to u dve smene, a praktična nastava u školskim radionicama i u otvorenoj privredi u Zrenjaninu i Kikindi.

Usled sve većih potreba, 1989. godine se osniva predškolsko odeljenje, u cilju rane stimulacije dece sa smetnjama u razvoju, kako bi se otklonile ili ublažile postojeće razvojne smetnje.
Da bi se adekvatno pomoglo roditeljima čija deca ne mogu da prate nastavu po Planu i programu za lako mentalno zaostalu decu, 1995. godine formira se celodnevna nastava u cilju vaspitno-obrazovnog rada za decu i omladinu sa umerenom retardacijom. Sve veći broj dece i ne baš adekvatan prostor, nametnuli su potrebu za reorganizacijom celodneve nastave, te se 2003. godine deca raspoređuju u devet grupa, na četiri razvojna nivoa. Tom prilikom, usled nedostatka prostora, dve grupe su prebačene u prostorije Dečjeg stvaralačkog centra «Maštalište» u Zrenjaninu, sa kojim škola ima višegodišnju saradnju.

Procedura prijema učenika i njihovo uključivanje u odeljenje je izuzetno značajno zbog pravovremenog otkrivanja specifičnih razvojnih smetnji, određivanja korektivno-pedagoškog tretmana, sačinjavanja programa individualnih vežbi u cilju ublažavanja, pa čak i otklanjanja specifičnih razvojnih smetnji, a i zbog svođenja adaptacionih teškoća učenika na najmanju moguću meru. 

„Pomoć školama u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju“ je projekat koji je počeo sa realizacijom školske 2005/2006. godine, i ima za cilj da obezbedi pomoć redovnim osnovnim školama u korektivno-pedagoškom radu, obzirom da su istraživanja pokazala da je nezanemarljiv broj dece sa smetnjama u razvoju, a koja pohađaju redovne osnovne škole.

Sve vannastavne aktivnosti usmerene su ka stimulaciji postojećih sposobnosti radi formiranja intelektualno zrele, emotivno stabilne i socijalno adaptivne ličnosti, što se postiže aktivnim učešćem u psihološkim radionicama i postojećim sekcijama. Svake godine škola organizuje besplatne ekskurzije, koje omogućuju deci dodatno druženje i priliku da upoznaju nova mesta i gradove. U školi su zastupljene sekcije iz sledećih područja: kulturno-umetničke, tehničke i radno-proizvodne, sportsko-rekreativne. Na susretima za decu sa posebnim potrebama, učenici škole su osvojili brojna priznanja i nagrade. Stotinak pehara, diploma i zahvalnica nalazi se u vitrinama naše škole. Sve ovo je izuzetno značajno za emocionalno i socijalno sazrevanje učenika, kao i za kompletnije sagledavanje učenika i njihovo funkcionisanje unutar kolektiva.Kao rezultat dugogodišnjeg zalaganja i uspešnog rada, Osnovna i srednja škola „9.maj“ dobija 2000. godine nagradu Društva defektologa Jugoslavije „Miodrag Matić“, što je veliko priznanje, ali i obaveza za još veće zalaganje u budućem radu škole.

Telefoni: 

023 589 020
023 533 880
maj9.skola@beotel.rs

Podeli: