• Pratite nas
Ekonomsko menadžerska škola
Maksima Gorkog 25, Pančevo
Average: 3 (1 vote)

Ekonomsko menadžerska škola

O nama: 

Ekonomsko-menadžerska škola Pančevo je privatna srednjoškolska ustanova

Ekonomsko-menadžerska škola Pančevo

Ekonomsko-menadžerska škola Pančevo je privatna srednjoškolska ustanova, osnovana Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu broj: 106-22-00206/2006-01, od 28.09.2006. godine. Škola je sa aspekta zakonskog tretmana potpuno izjednačena sa državnim školama u Srbiji. Njen rad se svodi na realizovanje određenih vrsta formalnog (kvalifikacionog) i neformalnog (funkcionalnog) obrazovanja u područjima ekonomije, prava i administracije, trgovine, ugostiteljstva i turizma.

Naša škola teži da se svojim ukupnim radom što više prilagodi tekućim i budućim zahtevima konkretnog tržišta rada. U tom smislu u Školi su razvijene određene aktivnosti zasnovane na principima rada savremenih srednjih škola u svetu, u koje naročito spada veoma efikasan sistem vanrednog obrazovanja i prekvalifikacije koji je izrazito primeren zaposlenim i drugim licima bez obzira na njihovu udaljenost od Škole, što predstavlja našu bitnu komparativnu prednost.

Sve ovo ukazuje, kako na nivo usklađenosti naše Škole sa zahtevima konkretnog tržišta rada i trendovima savremenog obrazovanja, tako i na njene komparativne prednosti na domaćem tržištu obrazovanja.

Škola raspolaže funkcionalnim prostorom u centru Pančeva koji je opremljen modernim nastavnim sredstvima.

Osnivač škole je prof. dr Tihomir Radovanović, a direktor je Vladimir Radovanović dipl. ekonomista.

Telefoni: 

013 355 500
064 1339 289
ekomen.pa@orion.rs

Podeli: